Laboratorium onderzoek

Veel bloedonderzoek voeren wij in huis uit. Dit heeft als voordeel dat we na 15 minuten al een uitslag hebben en we de behandeling direct aan de uitslag kunnen aanpassen.
Bepaling van o.a.:

Bloedonderzoek
- Nierfunctie
- Leverfunctie
- Glucose
- Hematologie (rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes)
- Virustesten (kattenaids en kattenleukemie)
- Elektrolyten/vloeistoftherapie (belangrijk bij spoedpatiënten,
opnamepatiënten)
- Lipase
- T4 (schildklier)

Urineonderzoek
- Stick
- Soortelijk gewicht
- Sediment

Huidonderzoek
- Schimmelkweek
- Microscopisch onderzoek

Wanneer er uitgebreider onderzoek nodig is sturen wij het op naar een extern laboratorium.